Aplicació Festa Major Vilanova

Aplicació web

Aquest és un projecte intern d'OK Studio que vam decidir impulsar i publicar, no té cap vinculació amb els Pabordes (organitzadors de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú).

El Repte

A dues setmanes d'iniciar-se la Festa Major de Vilanova i la Geltrú 2018 i com que ens agraden molt les tradicions i cultura de la nostra ciutat visitem la web oficial per consultar el programa d'activitats. La nostra sorpresa bé perquè l'estructura, disseny i usabilitat de la web no és del tot adequada, especialment en accedir-hi a través de dispositius mòbils. És per això que ens proposem el repte de dissenyar, programar i publicar una aplicació web dissenyada per a mòbils amb tot el programa de la festa en menys de dues setmanes.

La Solució

L'objectiu principal del projecte és oferir a la ciutadania una opció ràpida, accessible i còmoda per consultar el programa de la Festa Major. Amb aquests requeriments i el poc temps de què disposem decidim crear una aplicació web progressiva (PWA). L'aplicació ha de permetre:

  • Consultar dia, hora i descripció de cada acte inclòs al programa.
  • Filtrar les activitats per dies a causa de la gran quantitat d'informació.
  • Cercar entre totes les activitats.
  • Guardar activitats com a preferits per un accés més ràpid.
  • Funcionar sense connexió a internet.

La Tecnologia

Per a crear l'aplicació utilitzarem una combinació de tecnologies amb les quals ja hem treballat i d'altres noves que ens servirà per testejar el seu ús en futurs projectes.

El back-end del projecte, allà on guardem tota la informació dels actes, consisteix en una instància del gestor de continguts Strapi desplegada sobre un dels nodes i base de dades que la plataforma Heroku ofereix de forma gratuïta. La funcionalitat de cerca està implementada a través de l'API d'Algolia.

Strapi-Logo heroku logo algolia logo

Pel que fa al front-end hem utilitzat el generador de webs estàtiques Gatsby ja que afegint uns plugins ens permetia convertir la web en una aplicació web. Gatsby fa ús de la llibreria React de manera que per l'apartat visual hem seleccionat React-MD, una llibreria de components que implementa els conceptes de Material Design de Google. L'aplicació estarà allotjada a Netlify qui també gestiona les DNS del domini .app adquirit.

Gatsby Icon React Icon Netlify Icon

El Resultat

El resultat del projecte és molt positiu. Vam ser capaços de publicar l'aplicació web dins el termini marcat i el feedback que vam rebre ens ha ajudat a detectar possibles millores. Per exemple comunicativament molta gent no sabia com accedir a l'aplicació, ja que en fer servir aquest terme pensaven que la podrien trobar a la PlayStore o l'AppleStore. Segons les dades de l'Analytics quasi 100 persones van fer ús de l'eina, la meitat accedint directament i una quarantena a través dels enllaços a les xarxes socials. El temps d'ús mitjà arriba als 3 minuts i se superen les 2400 pàgines vistes.