CC Sagrada Família

Desenvolupament web

Encís és una cooperativa integral de consumidors i usuaris, i de treball associat, sense ànim de lucre, que té per objectiu generar espais vitals on les persones trobin els elements necessaris per créixer, des de la llibertat que suposa gaudir de totes les possibilitats d'elecció. Encís gestiona diferents equipaments i serveis públics, entre els quals es troba el Centre Cívic Sagrada Família de Barcelona.

El Repte

Des d'Encís se'ns encarrega l'actualització de la web del Centre Cívic. L'objectiu és crear una web atractiva, que faci accessible els continguts als usuaris de l'equipament i que sigui l'equip de treballadores qui puguin mantenir-los al dia. Un dels reptes importants és que ha de permetre gestionar l'agenda cultural del centre cívic amb una programació trimestral molt completa. És també un criteri important que marca el desenvolupament del projecte és el grau d'implicació de l'equip gestor durant les fases de disseny del web.

shotsnap-1530287364.943

La Solució

La solució que proposem és utilitzar el gestor de continguts WordPress com a base de la nova web. WordPress facilitarà molt que les treballadores del Centre Cívic i l'equip tècnic d'Encís siguin autònoms a l'hora de fer el manteniment de la web. Per tal de crear un disseny atractiu partirem d'una plantilla o tema de pagament que modificarem i personalitzarem segons les necessitats. La gestió de l'Agenda Cultural es farà a través d'un connector de gestió d'esdeveniments compatible amb WordPress.

La Tecnologia

La nova web està construïda fent ús de WordPress i d'una plantilla personalitzada. Per tal d'adaptar-ne el disseny s'ha creat un child theme on s'han fet petites modificacions al codi PHP així com als fulls d'estil CSS.

WordPress logo

El Resultat

Durant les setmanes posteriors a la publicació i entrega del web vàrem realitzar un seguiment especial que ens va portar a realitzar petites modificacions inicialment no previstes o a resoldre dubtes de funcionament del gestor de continguts. En els mesos posteriors la web s'ha mantingut activa i constantment actualitzada, esdevenint així una de les principals vies de comunicació amb els usuaris de l'equipament. El resultat del projecte no podia ser més satisfactori.