Ecologia Política

Desenvolupament web
e-commerce

La fundació Ent està formada per un equip multidisciplinar de professionals agrupats amb la voluntat de treballar per aconseguir una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient. Un dels seus projectes és la revista "Ecologia Política". Es publica de forma semestral i reflexa els debats entorn de la influencia del poder polític en els conflictes socioecològics. Tot el contingut de la revista s'acaba alliberant a la seva pàgina web.

El Repte

La revista compta amb una pàgina web en funcionament on es publiquen els continguts un cop alliberats però no hi ha implementat un sistema de gestió eficient de les suscripcions. Aquest sistema ha de permetre fer pagaments a través de Paypal, gestionar les seves dades als suscriptors i controlar l'accés a aquell contingut que encara no s'ha alliberat. Els usuaris també han de tenir la possibilitat de realitzar la compra de números específics en la seva versió paper o digital.

La Solució

Després d'estudiar les necessitats i l'estat actual del web veiem que caldrà realitzar petites millores a les pàgines ja existents així com actualitzar la web. A banda caldrà implementar totes les noves pàgines lligades a la botiga en línia, els subscriptors i l'accés al contingut. Durant tot el procés treballarem amb una còpia de la web actual que ens permetrà mantenir la web activa durant el temps que duri el desenvolupament.

La Tecnologia

Mantenim Wordpress com el gestor de continguts de la web realitzant una important actualització del core i el tema utilitzat a l'última versió disponible. Disposar de les últimes versions és requisit indispensable per utilitzar els plugins escollits per implementar les funcionalitats però també per mantenir la web segura. Escollim Woocommerce per a la botiga en línia i ARMember per gestionar les suscripcions i l'accés al contingut. En els dos apartats nous implementem la passarela de pagament de Paypal. WordPress logo Woocommerce logo

El Resultat

A causa del nombre important d'usuaris que ja tenia registrada la web que cal convertir al nou sistema i a les noves eines d'automatització implementades, és necessari fer un seguiment acurat durant les setmanes posteriors al llançament. De la mateixa manera al llarg dels primers mesos de funcionament el client ens demana que fem petites millores i correccions d'usabilitat no considerades en el disseny inicial.