Esplaiadapp 2018

Aplicació web

Esplais Catalans és una associació d’esplais laica i progressista què treballa des del voluntariat per a la transformació social. L’esplai esdevé una escola de ciutadania per a infants, joves, famílies, monitors i monitores; una forma d’educació popular. Esplais Catalans és el resultat de la voluntat dels esplais i de les persones membres de comptar amb espais d’intercanvi, d’aprenentatge i d’acció conjunta. Fan promoció de la igualtat, la llibertat, la participació associativa, l’educació ambiental i els drets dels infants. Esplais Catalans facilita la formació dels monitors i monitores, organitza trobades, impulsa campanyes i promou la creació de comissions de treball sobre aspectes rellevants per als esplais.

El Repte

El cap de setmana de l'11, 12 i 13 de maig de 2018 Esplais Catalans va organitzar l'Esplaiada a Martorell. Aquesta és l'activitat més important de l'entitat on es troben tots els infants i monitores dels diferents esplais. Això representa més de 2500 persones realitzant activitats en diferents espais i moments, un autèntic repte organitzatiu. En aquest sentit Esplac ens planteja el repte de dissenyar i programar una aplicació per a mòbils que posi a l'abast de monitors i monitores tota la informació rellevant de l'activitat.

La Solució

Un cop fet l'estudi inicial detectem una sèrie de necessitats que a les que l'aplicació ha de donar resposta:

  • Mínimes barreres d'accés.
  • Funcionament ràpid i hagi.
  • Poca interactivitat, eina de consulta d'informació.
  • Gran varietat de dispositius, iOS i Android, amb característiques molt diferents.
  • Llançament en 30 dies.

Amb aquests requeriments decidim descartar l'opció d'una aplicació nativa per Android o iOS i ens decantem per una aplicació web. D'aquesta manera aconseguim que l'accés al contingut estigui a tan sols un clic dels usuaris i ens assegurem que l'aplicació sigui compatible amb la gran varietat de dispositius del públic al qual va dirigida.

Tot i que ens hem decantat per una aplicació web és important garantir que aquesta funcionarà sense connexió o en ambients de poca cobertura. Igualment volem que en aquells dispositius compatibles, l'experiència dels usuaris sigui la mateixa que tindríem amb una aplicació nativa. L'Esplaiadapp esdevindrà una Progressive Web App (PWA).

La Tecnologia

Aplicació web progressiva (o PWA en anglès) és un terme utilitzat per a definir aquelles webs que permeten utilitzar les capacitats dels dispositius mòbils per a replicar el comportament i l'aparença de les aplicacions natives.

L'Esplaiadapp és una PWA creada amb el generador de webs estàtiques Gatsbyjs. Aquesta eina utilitza les tecnologies més modernes per a crear webs extremadament ràpides, segures i econòmiques d'allotjar. Gatsbyjs fa servir la llibreria Reactjs.

Gatsby Icon React Icon

El contingut de l'aplicació és gestionat per Contentful un CMS que serveix el contingut a través d'una API. Apostem per fer ús del què es coneix com a JAMstack. Donat que Gatsbyjs ens genera una web purament estàtica, això ens permet distribuir-la a través d'una CDN. Pel seu preu i per les eines d'Integració Continua (CI) que ens ofereix, decidim escollir Netlify.

Netlify Icon Contenful Icon

El Resultat

Durant la setmana de l'Esplaiada i el mateix cap de setmana més de 250 persones van fer servir l'aplicació. La meitat d'aquestes hi van arribar a través dels enllaços compartits per xarxes socials confirmant així l'aposta per l'aplicació web. El temps mitjà d'ús de l'aplicació va arribar als 4 minuts, superant els 6' el dissabte de l'activitat. Això ens demostra que el contingut i disseny responien a les necessitats dels usuaris i es produïa un bon engagement.